100 jaar Kromstaf, bliksemactie

In januari 1953 werd een landelijke bliksemactie gehouden ten behoeve van 100 jaar Kromstaf. Verhoudingsgewijs werd in St. Joost hiervoor het meeste geld ingezameld. Dat resulteerde in een uitnodiging voor de fanfare om in Hilversum voor de radio te spelen. Uitgevoerd werd de Güsto marsch, welke na afloop beloond werd met een daverend applaus.

 

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Na toetreding tot de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen werd in 1954 een uitnodiging ontvangen tot deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Toen het korps op zaterdag 14 augustus 1954 op het podium had plaatsgenomen en dirigent Cuypers de partituren aan de jury overhandigde werd hem door de jury gevraagd of hij de lagere school had meegebracht. Als antwoord werd een concert gegeven dat werd beloond met een 1ste prijs en promotie naar de derde afdeling met de aantekening op het juryrapport ‘Eminente uitvoering’.