Het ontstaan van Fanfare St. Judocus

In 1951 trok een groep jeugdige St. Joostenaren mee in de carnavalsoptocht in Pey. Zij beeldden de St. Jooster fanfare uit. Dit bracht rector Beij op het idee om een eigen fanfare op te richten, omdat bij ieder kerkelijk gebeuren een beroep gedaan moest worden op Fanfare St. Joseph uit Pey. Er werd een bestuur samengesteld dat contact zocht met dhr. J. Cuypers uit Pey om de muzikale leiding op zich te nemen.

De gelden voor de eerste instrumenten werden bijeengebracht door inzameling van metalen, lompen, papier en flessen maar ook door giften van de St. Jooster bevolking. In overleg met de dirigent werd besloten, als een soort reserve, drie instrumenten te lenen van  Fanfare St. Joseph Pey om onder alle omstandigheden een complete bezetting beschikbaar te hebben. De contributie werd vastgesteld op ƒ 0,10 per week.

Verbluffend eenvoudig wist dirigent Cuypers voor elk instrument een bespeler te vinden. Moest hij bijvoorbeeld een tubaspeler hebben, dan vroeg hij aan een persoon die hij geschikt achtte, om even in een bierviltje te bijten, waarna hij hem zeer serieus mededeelde dat zijn gebit en lippen perfect waren om tuba te blazen.

 

De oprichting

Op 1 februari 1952 werd Fanfare St. Judocus opgericht en op 20 juli 1952 werden al de eerste communicantjes naar de kerk begeleid met een processiemars.